ممنوعیت ورود کشتی های روس به بنادر آمریکا

ممنوعیت ورود کشتی های روس به بنادر آمریکا
رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری نوشت، آمریکا ورود کشتی های وابسته به روسیه را به بنادر خود منع می کند.
منبع خبر : iribnews.ir