برگزاری جلسه سالیانه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات

برگزاری جلسه سالیانه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات
جلسه عمومی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگان سازمان‌های مختلف، علما، پزشکان و خیران در محل این جمعیت در تهران برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir