بازسازی مجتمع فرهنگی یادمان شهدای شیمیایی سردشت در اقدامی جهادی پایان یافت

بازسازی مجتمع فرهنگی یادمان شهدای شیمیایی سردشت در اقدامی جهادی پایان یافت
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازسازی مجتمع فرهنگی یادمان شهدای شیمیایی سردشت در اقدامی جهادی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir