الجزیره: انفجار و تیراندازی در کابل

منبع خبر : iribnews.ir