واحدهای نیروگاه سد کرخه از مدار تولید خارج شدند

واحدهای نیروگاه سد کرخه از مدار تولید خارج شدند
اهواز- مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: با کاهش تراز آب مخزن سد کرخه هر سه واحد این نیروگاه از بامداد دیروز تا اطلاع ثانوی از چرخه تولید خارج شدند.
منبع خبر : mehrnews.com