گردهمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در همایش بین المللیِ فرصت سرمایه گذاری شهر تهران

گردهمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در همایش بین المللیِ فرصت سرمایه گذاری شهر تهران
همایش بین المللیِ فرصت سرمایه گذاری شهر تهران با ۲۳۱ فرصت به ارزشِ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، از امروز در در برجِ میلادِ تهران آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.
منبع خبر : iribnews.ir