توافقنامه گسترش همکاریهای گردشگری ایران و قطر

توافقنامه گسترش همکاریهای گردشگری ایران و قطر
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و وزیر فرهنگ قطر امروز درباره توسعه و ارتقا سطح فعالیتهای فرهنگی و گردشگری و همچنین صنایع دستی فی ما بین دو کشور گفتگو کردند .
منبع خبر : iribnews.ir