پاراتکواندو کار قمی عازم بحرین شد

پاراتکواندو کار قمی عازم بحرین شد
مهدی داناییان برای حضور در مسابقات پاراتکواندوی جوانان آسیا عازم بحرین شد.
منبع خبر : yjc.news