عضویت فلسطین در سازمان ملل به تصویب رسید

عضویت فلسطین در سازمان ملل به تصویب رسید


تصویب عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل - خبرگزاری مهر

تصویب عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل - خبرگزاری مهر

مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت ...

مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت ...
به گزارش "ویک", قطعنامه کشورهای گروه عربی درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ می ۲۰۲۴ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۴۳ رای مثبت تصویب شد که به فلسطین حقوق و امتیازات ویژه ای می دهد و از شورای امنیت می خواهد درخواست فلسطین را برای تبدیل شدن به یکصد و نود و چهارمین عضو ...

مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت داد

مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت داد
قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به تصویب مجمع عمومی ...

۱۴۳ کشور به پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در مجمع عمومی ...

۱۴۳ کشور به پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در مجمع عمومی ...
www.tabnak.ir › صفحه نخست › بینالملل

رأی مثبت مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین - فرارو

رأی مثبت مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین - فرارو
مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه عضویت کامل فلسطین رای مثبت داد

عضویت فلسطین در سازمان ملل به تصویب رسید - خبرگزاری صدا و سیما

عضویت فلسطین در سازمان ملل به تصویب رسید - خبرگزاری صدا و سیما
ایران اینترنشنال 2 days ago

نشست اضطراری مجمع عمومی درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل

نشست اضطراری مجمع عمومی درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل
عصبانیت و اقدام توهینآمیز نماینده اسرائیل هنگام بررسی قطعنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل

نماینده حماس: عضویت فلسطین در سازمان ملل به نفع فلسطینیان است

نماینده حماس: عضویت فلسطین در سازمان ملل به نفع فلسطینیان است
نشست اضطراری مجمع عمومی درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل
منبع خبر : iribnews.ir