تاکید مقام طالبان بر حق ایران در دفاع از خود

تاکید مقام طالبان بر حق ایران در دفاع از خود
منبع خبر : iribnews.ir