بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع)

بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع)


دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگرهی جهانی حضرت رضا (علیه السّلام)

دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگرهی جهانی حضرت رضا (علیه السّلام)

بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین ... - Khamenei.ir

بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین ... - Khamenei.ir
دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگرهی جهانی حضرت رضا (علیه السّلام)

بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی ...

بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی ...
www.leader.ir › content › دیدار-اعضای-هیئت-علمی-پن...

دیدار اعضای هیئت علمی کنگره جهانی حضرت رضا(ع) با رهبر انقلاب + ...

دیدار اعضای هیئت علمی کنگره جهانی حضرت رضا(ع) با رهبر انقلاب + ...
متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیئت علمی کنگرهی جهانی حضرت رضا(علیهالسّلام) که در تاریخ چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ...

دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا(ع) با ... - جماران

دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا(ع) با ... - جماران
بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین ... - Khamenei.ir

دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی ... - خبرگزاری تسنیم

دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی ... - خبرگزاری تسنیم
بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیهالسلام که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شده بود، صبح امروز ...

دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت امام رضا ...

دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت امام رضا ...
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی ...

فیلم| بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین ...

فیلم| بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین ...
www.iribnews.ir › سیاسی › رهبری

دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا (علیهالسّلام)

دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا (علیهالسّلام)
امام حسن مجتبیٰ با آن عظمت ناشناخته است، حضرت موسیبنجعفر، حضرت هادی، امام جعفر صادق، با آن دستگاه عظیم و فعّالیّت فوقالعاده، اینها در دنیا ...
منبع خبر : iribnews.ir